Oblikovanje Studio Jure Miklavc

"Nihče vas ne bo povabil zraven, če ne boste s kladivom potrkali na vrata."
dr. Lev Kreft (kot napotek mladim) v Pogledih Slovenije (23. 6. 2011)

Razstava z naslovom Utopični seminar, je bila na ogled od 30. 6. in vse do 4. septembra, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.
Z veseljem tudi sporočamo, da je ob razstavi izšla knjiga z istim naslovom.
Razstava in knjiga sta nastali kot rezultat celoletnega projekta na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v produkciji Društva Pekinpah.
[ o seminarju ] [ o razstavi ] [ knjiga ] [ zahvale ]Utopični seminar - na dan otvoritve, 30. 6. 2011


Utopični seminar - predpremiera, Muzejska noč v MAO, 18. 6. 2011
Sodelovali so: Jakob Bekš, Anja Đurđević, Sara Mušič, Živa Šuhel, Sebastian Žetko


Utopični seminar: Prvi dan postavljanja razstave :)
Glasba: Silence - Disciplina


Utopični seminar: Dan 2
Glasba: Silence - Cockroaches!


Utopični seminar: Dan 3
Glasba: Videosex - Kako bih volio, da si tu


RAZSTAVA
UTOPIČNI SEMINAR
30. 6.–4. 9. 2011
Lokacija: MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

Razstava je nastala kot rezultat celoletnega šolskega projekta na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Na razstavi so se s študentskimi utopijami predstavili:
Uroš Bajt, Boris Beja, Jakob Bekš, Žiga Čakš, Matija Čuk, Anja Đurđević, Katja Felle, Jure Fingušt Prebil, Nataša Fink, Tina Kavčič, Tjaša Kermavnar, Amanda Kladnik, Nika Kovačič, Gal Košnik, Tea Kralj, Janko Mandić, Martin Mejak, Alen Mencej, Kaja Mihajlovič, Sara Mušič, Darja Osojnik, Ajda Purger, Špela Rihar, Krispin Stock, Dora Šabec, Marin Šantić, Nina Štajner, Živa Šuhel, Tea Tadej, Jan Tomažin, Katja Turk, Aljaž Vesel, Sebastian Žetko

Mentorji: Jože Barši, Petra Černe Oven, Alen Ožbolt, Barbara Predan

Oblikovanje celostne podobe razstave: Studio Jure Miklavc
Lektura: Katja Paladin
Prevod: Nataša Velikonja
Produkcija razstave in knjige: Društvo Pekinpah

Ljubljana 2011

© Avtorji
Razstavo sta podprla: Ministrstvo za kulturo RS in Studio Jure Miklavc


[ Vrni na vrh ]


KNJIGAUtopični seminar

Uredila Barbara Predan
--
Zbirka 42:2
ISBN 978-961-93098-0-3
obseg: 128 strani
cena: 5 Eur + poštnina (2 Eur)
Nakup preko PayPala:

 

Oblikovanje notranjega preloma: Petra Černe Oven
Oblikovanje ovitka: Studio Jure Miklavc
--

KAZALO

Uvod
Barbara Predan: Stremeti nazaj: napotek za naprej
Alen Ožbolt: Utopija? (izgubljeno s prevodom: poskus zapisa predavanja)
Petra Černe Oven: Utopije in projekti za družbo
Jože Barši: NE
Utopični seminar: izbor študentskih utopij
Zahvala
Priloga

--

Izdal:
Društvo Pekinpah, www.pekinpah.com
--
Lektorirala: Katja Paladin
Prevod: Nataša Velikonja
Tisk: Stane Peklaj
Ljubljana 2011
© Avtorji
--
Tiskovino sta podprla: Ministrstvo za kulturo RS in Studio Jure Miklavc

[ Vrni na vrh ]


UTOPIČNI SEMINAR
Časovni okvir: študijsko leto 2010/11 (22. 10. 2010–3. 6. 2011)
Mentorji: Jože Barši, Petra Černe Oven, Alen Ožbolt, Barbara Predan
(predavatelji na ALUO)
Sodelovali so študentje: 3. in 4. letnika kiparstva, 4. letnika industrijskega oblikovanja,
4. letnika oblikovanja vizualnih komunikacij in 4. letnika slikarstva.

Seminar se je zaključil z razstavo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje konec junija 2011. Ob razstavi je izšel tudi zbornik predavanj, skupaj s predstavitvijo (izbora) študentskih utopij.

[ koncept.pdf ] [ branja ] [ skupine ] [ razno ]

Način dela:
Skozi študijsko leto 2010/11 se je odvilo 10 srečanj, od tega 7 predavanj. Hkrati je potekalo tudi delo s študenti v osmih skupinah [ glej spodaj ].

Datumi* in ura predavanj:
22. 10., 16. 11., 3. 12., 17. 12., 14. 1. (1. semester)
4. 3., 25. 3., 22. 4., 17. 5., 3. 6. (2. semester)
Predavanja so potekala od 11. do 13. ure.

Srečanja so bila sestavljena takole: 45-minutno predavanje enega od mentorjev; 15–20 minut je bilo namenjenih debati; 25–30 minut pa je bilo na vsakem srečanju predvidenih za poročanje skupin o opravljenem delu.

Z izjemami:
22. 10.
Uvodno predavanje: predstavitev predavateljev, teme, obveznosti za eno in drugo stran (profesorji/študentje) ter tvorjenje skupin.
4. 3.
Srečanje bo namenjeno daljšim predstavitvam posameznih skupin: poročilom o dotlej opravljenem delu in predstavitvi zastavljenih ciljev do konca leta.
3. 6.
Zaključek projekta: priprave za razstavo in zbornik.

Zasnova koncepta
Utopija pomeni nikjer. Ob tem pa je nujno razumeti, da ni vsak imaginarni prostor (ki ga realno, fizično ni) tudi že utopija. Da nekaj postane utopija, je po Johnu Careyju potrebna »ekspresija želje«. V primeru distopije pa mora biti prisotna ekspresija strahu. Vsak, ki gradi utopijo, se znajde pred ključnim vprašanjem: kaj želim spremeniti? Hkrati pa ne sme pozabiti, da s tem, ko stremi k izgradnji novega sveta, hkrati uničuje starega (obstoječega). Utopijo prepoznamo po dogajanju, oddaljenem v prostoru ali/in času, ter napotkih, kako naj bi živeli (slednji element je ključen).

Danes, ko v medijih beremo in poslušamo o generaciji 0 – to je generacija, ki naj ne bi ničesar več dobila, ampak samo izgubljala – se zdi, da je prav ta generacija tista, ki lahko snuje alternativo. S tem ko nima več kaj izgubiti, padejo elementi odvisnosti, tradicije in spoštovanja, hkrati pa se odpre polje, ki omogoča gradnjo drugačne prihodnosti. Stephan Coleman v uvodniku knjige William Morris and News from Nowhere: A Vision for Our Time zapiše: »Sovražnik sanjača, ki sanja o boljših časih, je ideolog sedanjosti, oborožen z obrambo obstoječe nesreče in trditvijo, da so obstoječi odnosi sicer nepravični – toda nespremenljivi. [...] Toda ... zgodovina lahko eksplodira. In takrat ko se to zgodi, je spodbujena s strani tistih, ki so si upali sanjati, tistih, ki so imeli pogum iskati navidezno nepremagljive možnosti, tistih, ki so si upali zahtevati nemogoče.«

Ob tem pa je treba poudariti, da pri utopiji ne gre (le) za sanje, temveč predvsem za kritiko obstoječega. Do kritike obstoječega pa lahko pridemo šele takrat, ko postanemo sodobni. Sodoben je – kot zapiše Giorgio Agamben v spisu Kaj je sodobno? – tisti, ki »zaznava temo svojega časa kot nekaj, kar ga zadeva in nenehno nagovarja«, hkrati pa se od lastnega časa distancira. Tisti, ki se »preveč popolno ujemajo z dobo, ki se ji povsem prilegajo v vsaki točki, niso sodobni, ker jim ravno zato ne uspe, da bi jo uzrli [in] ne uspejo upirati pogleda vanjo«.

V Utopičnem seminarju bomo preverili, kako sodobni smo, kako globoka je tema našega časa in ali se v svetu, v katerem se zdi, da je vse mogoče, še da najti nemogoče. Povedano drugače: zastavili si bomo vprašanje, ali smo danes še zmožni misliti alternativo.

Zastavljeni cilj
Utopični seminar bo spodbudil iskanje različnih pristopov k utopiji. Poleg »klasičnih« rešitev (besedilo ali npr. maketa mesta) je lahko vizija tudi povsem grafična, vizualna, lahko je pesem, govor, lahko je kip, objekt ali zamisel na papirnatem robčku ... Jedro naloge je, da se zavedamo, zakaj nekaj počnemo, kaj spreminjamo, kaj je tisto, kar je v naši ideji utopičnega, novega, drugačnega, in ne nazadnje, da znamo zastavljeno argumentirati."All of humanity has the option to 'make it' successfully and sustainably, by virtue of our having minds, discovering principles and being able to employ these principles to do more with less." R. Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion

[ Vrni na vrh ]

Branja:

Giorgio Agamben, Kaj je sodobno? [pdf]
Gérard Wajcman, Univerzalno oko in svet brez meje [pdf]
Robin Kinross, Fellow Readers: Notes on multiplied language [izsek]
Beri skupaj:
Hal Foster, Design and Crime [pdf] in
Clive Dilnot, Trajnost kot projekt zgodovine [pdf]

SKUPINE
(Skupine in posamezniki v sivi barvi seminarja niso dokončali.)

1.
Naslov: OSEBNOSTNI PILING
Tomislav Blaževič
Tjaša Gale
Andraž Hojnik
Nika Jamnik
Tit Nešovič
Anže Novak


2A.
Naslov: ISKRENI KAPITALIZEM
Boris Beja
Jakob Bekš
Anja Đurđević
Katja Felle
Dora Šabec
Jan Tomažin
Aljaž Vesel

2B.
Naslov: BobuboB
Tjaša Kermavnar
Nika Kovačič
Janko Mandič
Špela Rihar3.
Naslov: MEDIJ PRIHODNOSTI
Vid A. Batista
Matija Čuk
Tina Kavčič
Miha Knez
Uršula Skornšek

Nina Štajner

4.
Naslov: UTOPIČNI MANIFEST
Žiga Čakš
Tjaša Čuš
Maja Kladivar

Yuliya Molina
Maša Pelc
Ernest Vider
Martin Zelenko


5.
Naslov: DNEVNIK (NE)ODGOVORNIH UTOPISTOV
Jure Fingušt Prebil
Gal Košnik
Tea Kralj
Kaja Mihajlovič
Sara Mušič
Marin Šantić
Živa Šuhel
Katja Turk

6.
Naslov: UTOPIČNA PRA[k]TIKA
Nataša Fink
Martin Mejak
Darja Osojnik
Bojan Puklavec
Ajda Purger
Urška Rednar
Sebastian Žetko
Povezava do spletnega bloga: [ http://utopicniseminar.blogspot.com ]

7A.
Delovni naslov: 5 ZVEZKOV
Arnož Božič

Brina Ivanetič
Eva Kastelic


7B.
Naslov: OKUS
Amanda Kladnik
Krispin Stock
Tea Tadej
Uroš Bajt
Alen Mencej

8.
Delovni naslov:
Sara Jean Peterson
Tjaša Rener
Naja Simčič
Bor Vidovič
Ulla Žibert


9.
Naslov: SLOVENSKI NOS
Darja Osojnik

[ Vrni na vrh ]


RAZNO

Militant Modernist: Owen Hatherley
Interview by Andrew Stevens
[ besedilo ]
[ A Guide to the New Ruins of Great Britain by Owen Hatherley ]


El Bahatte & Nered: Ja sam (Blackout 00)

V.S.S.D.
ZA ZGODOVINO NE - Za smrt umetniške skupine Veš slikar svoj dolg / V.S.S.D.
Objavljeno v: V.S.S.D., 20 let pred tem, Galerija Škuc, 2007
[ besedilo ]

Burning Man and the Metropolis
Essay: Nate Berg, Design Observer, 10. 1. 2011 [ članek ]

Gazan youth issue manifesto to vent their anger with all sides in the conflict
Ana Carbajosa, The Observer, 2. 1. 2011
[ članek in manifest ]


Riz Khan: Are we living in the end times?
Intervju s Slavojem Žižkom, 11. 11. 2010


Fredric Jameson: Future of Culture, Future of Utopia, 5. 12. 2007

Fredric Jameson
Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions

[ več o knjigi ]


John Cage: 4'33'' za klavir (1952)


John Cage, skladatelj, New York, 1991

Alain Badiou, The Communist Hypothesis [ pdf ]
New Left Review 49, januar-februar 2008, pp. 29-49.
Z istim naslovom je letos avgusta pri založbi Verso izšla tudi knjiga. [ več o knjigi ]

Howard Zinn, Anarchism Shouldn't Be a Dirty Word [ pdf ]
Žiga Vodovnik, CounterPunch
Na spletu objavljeno 17. 5. 2008; natisnjeno 20. 11. 2010
[ http://www.alternet.org/story/85427 ]

Žiga Vodovnik, Anarhija vsakdanjega življenja
Založba Sophia, Ljubljana 2010 [ več o knjigi ]

Social Design Notes
100+ Years of Design Manifestos [ manifesti ]

Izidor Barši, Drznimo si misliti (utopijo)! [ pdf ]
Radio Študent, RKHV, Fine umetnosti, 19. 11. 2010 ob 15.00

[ Dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ]
Tekst: Tjaša Zajc in Borut Mekina
Mladina, št. 30, 2010

[ Propadli kapitalisti, poiščite svojo vest! ]
Pogovor s Sebastijanom Horvatom (gledališki režiser)
Tekst: Iva Kosmos
Dnevnik, 18. 11. 2010

Roman Schmidt
Utopian failing. Two magazine projects [ pdf ]
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better."
Samuel Beckett, Worstward Ho


Španska revolucija? (od 15. 5. 2011 daje)

[ Vrni na vrh ]


ZAHVALE
Zahvaljujemo se Sebastianu Žetku za idejo, organizacijo in koordinacijo predstavitve Utopičnega seminarja na »Poletni muzejski noči v MAO«, ki se je odvila v soboto,
18. junija 2011. Hvala tudi Jakobu Bekšu, Anji Đurđević, Sari Mušič in Živi Šuhel.

Zahvaljujemo se Amandi Kladnik, ki bo na otvoritvi poskrbela za pogostitev z naslovom Slabo vino v dobri embalaži ali dobro vino v slabi embalaži? S skrbno zasnovano pogostitvijo je Kladnikova izrazila svoj pogled na oblikovanje: zavzemanje za funkcionalne, dobre oblikovane estetske izdelke. Izdelke, ki niso narejeni zato, da se nanje nekdo podpiše, temveč so narejeni zaradi potrebe. Izdelki, ki so cenovno dostopni in se upirajo pohlepu kapitalizma, saj so na voljo po dejanski vrednosti. So izdelki, ki dosežejo maksimum z minimalnimi sredstvi. Hvala tudi vinarstvu Matijašić, ki je na otvoritvi poskrbelo za vino [ http://www.matijasic.net ].

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi razstave se zahvaljujemo Cvetki Požar, Anji Zorko, Matevžu Čeliku in celotni tehnični ekipi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Ne nazadnje pa se zahvaljujemo tudi Studiu Jure Miklavc (Juretu Miklavcu, Jaki Verbiču in Barbari Šušteršič), ki so oblikovali celostno podobe razstave in poskrbeli za njeno postavitev. [ http://www.miklavc.si ]